Skatt, lønn og trygd for ansatte som skal jobbe for norsk arbeidsgiver i utlandet

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette kurset gir en innføring i problemstillinger innen skatt, trygd, lønn og immigrasjon som oppstår ved å ha ansatte som jobber i utlandet.
Del:

Norske bedrifter har i lang tid hatt tradisjon med å sende ansatte til utlandet for å jobbe. Den klassiske utstasjoneringen, eller «expat». Men i stadig større grad er det en ny trend som gjør seg gjeldende: Ansettelser i et globalt arbeidsmarket, basert på kompetanse i større grad en geografisk plassering. Ofte med den konsekvens at arbeidsgiver må tillate hjemmekontor i utlandet. I alle tilfeller hvor en virksomhet har ansatte som utfører arbeid i utlandet, enten som utstasjonerte eller på hjemmekontor, vil det være viktig for arbeidsgiver å vite hvilke forpliktelser de kan ha i arbeidslandet. Ofte vil det være lokale krav til minstelønn og arbeidstid, sykepenger og forsikringer. Virksomheten kan ha en forpliktelse til å registrere seg i arbeidslandet, og rapportere lønn der. Det er, enn så lenge, der kroppen fysisk befinner seg som oftest er utslagsgivende for hvilke forpliltelser som kan oppstå i utlandet. Her hjemme vil arbeid i utlandet kunne få direkte konsekvenser for blant annet skatteplikt, norske trygderettigheter (helse og pensjon), forsikringer og oppholdstillatelser.

Målgruppe

HR, lønnsmedarbeidere og andre som trenger kunnskap om temaet

Innhold

I kurset tar vi en gjennomgang av de viktigste reglene, med praktiske løsninger for dem som skal håndtere denne typen ansettelser.

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Håkon Rakkenes
 • Kursleder:
  Ragnhild Ganes