MVA ved omorganiseringer og andre transaksjoner

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette praktiske kurset tar deg gjennom MVA i ulike transaksjoner som f.eks. omorganiseringer, innmatsalg, salg og kjøp av aksjer, fusjon/fisjon o.l. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Vi ser på typetilfeller, eksempler og case med løsningsforslag. Du får også tips og råd, og vi ser på status for transaksjonskostnader, og også på rapportering i MVA-meldingen. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker en oversikt over hvordan MVA skal håndteres i ulike transaksjoner.

Innhold

Del 1:

 • Ulike typer transaksjoner
 • Hvorfor er MVA viktig i transaksjoner?
 • Forberedelse 
 • Fusjon/fisjon, kjøp og salg av aksjer / aksjeselskap  
 • Kapitalvarer 
 • Overdragelse av virksomhet (innmatsalg)
 • Transaksjonskostnader

Del 2:

 • Case m/ løsningsforslag

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med tre kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Cecilie Aasprong Dyrnes
  Kursleder:
  Cecilie Aasprong Dyrnes
  Partner, Advokat (H)
 • Portrett av Marianne Rødser
  Kursleder:
  Marianne Rødser
  Senior Manager/Advokatfullmektig