Forstå kjøpsatferd og forutsi kunders preferanser – finn løsningen i Excel

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Ved å delta på dette kurset vil du få en grunnleggende innføring i hvordan historiske atferdsmønstre kan benyttes til å forutsi fremtiden. Ved å analysere hvor stor andel av kundene som har valgt det ene alternativet fremfor andre, kan vi ved hjelp av modeller i Excel regne oss frem til sluttresultatet. Kurset er publisert i 2023.
Del:

I dette kurset vil du lære hvordan Markov kjeder kan benyttes til å forutsi utfallet av relativt komplekse atferdsmønstre. Markov kjeder er en matematisk modell som er basert på lineære ligningssystemer og matriser, men frykt ikke fordi vi viser deg hvordan du kan bruke Excel og problemløser (et gratis tillegg i Excel) til å løse disse regnestykkene på en veldig enkel måte. Gjennom kurset jobber vi med flere praktiske eksempler, og lager et oppsett i Excel som du senere kan benytte i eget arbeid.

Målgruppe

Kurset passer for alle som ønsker å utvikle sine analytiske ferdigheter, og som vil lære hvordan du kan foreta mer informerte beslutninger basert på data. Du behøver ikke å ha god forhåndskunnskap i matematikk for å få et godt utbytte av kurset. Alt vil bli forklart grundig og enkelt.

Innhold

 • Kundens atferdsmønstre og preferanser – metodeverket
 • Hvordan bruke ligningssystemer og matriser til å forutsi sluttresultatet
 • Hvordan kartlegge kundenes atferdsmønster i Excel
 • Hvordan løse ligningssystemer ved hjelp av matrisemetoden og problemløser i Excel
 • Bruk av Markov kjeder ved lansering av nye produkter eller åpning av ny butikk

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med tre kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Svein Austheim
  Kursleder:
  Svein Austheim
  Fagansvarlig Analyse