Kost- og reisegodtgjørelser 2023

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Det har kommet viktige endringer i skattereglene om diettgodtgjørelser fra og med 2023. Særlig gjelder dette ukependlere og andre som bor på brakker og pensjonater i forbindelse med arbeidsforhold. Kost- og reisegodtgjørelser et av de områdene på lønnsområdet hvor mange arbeidsgivere med rette opplever stor usikkerhet. Det er stadige endringer i regelverket. Det er mange begreper som synes uklare både i statens reiseregulativer og i skattereglene. Hva er egentlig forskjellen på yrkesreiser, arbeidsreiser, pendlerreiser og privatreiser. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Dette kurset tar deg gjennom reglene på en enkel måte og gjør deg trygg på hva reglene innebærer, hvordan de skal praktiseres, og ikke minst hvordan man unngår ubehagelige overraskelser ved bokettersyn fra skattemyndighetene. 

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med lønn og reiseoppgjør, enten i bedriften hvor du skal attestere eller utbetale reiseoppgjør, eller du arbeider med dette fagområdet i et regnskapsbyrå eller revisjonsselskap. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

 • Diettgodtgjørelser
  - Dagdietter
  - Døgndietter
  - Beordring i Norge og utlandet
  - Beregning av diettgodtgjørelser ved reiser til utlandet
 • Refusjon av kostutgifter på reiser med og uten overnatting 
 • Fri kost
 • Nattillegg og refusjon av overnattingsutgifter i Norge og i utlandet
 • Dekning av reiseutgifter
 • Småutgifter på reisen
 • Bilgodtgjørelser
 • Hva er arbeidsreiser, yrkesreiser, tjenestereiser og pendlerreiser
 • Dekning av kost, reise- og oppholdsutgifter for pendlere i Norge og i utlandet

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat