Alt du bør vite om - fremtidsfullmakter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Vi blir stadig eldre og mange vil dessverre oppleve å bli ute av stand til å ta vare på seg selv. Utgangspunktet er da at det offentlige «griper inn». Når en person er under vergemål, vil ofte en eller flere av de nærstående oppnevnes som verge. Statsforvalteren vil imidlertid ha et overordnet ansvar, og viktige beslutninger tas av eller krever samtykke fra Statsforvalteren. Ikke alle synes dette er ønskelig, og vi har fått regler om såkalte fremtidsfullmakter, det vil si en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren, som er et privat alternativ til vergemål. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Dette kurset inngår i «Alt du bør vite om»-serien, som omhandler «hverdags-juss» for (folk flest) privatperson og er praktiske kurs med 1 til 3 timers varighet.  

Hovedformålet med kurset er å sette deltakerne i stand til å utarbeide lovlige og gode fremtidsfullmakter. Relevante og nødvendige rettsregler for å kunne utarbeide avtaler og dokumenter som vil være praktiske for de fleste (fremtidsfullmakter) vil bli gjennomgått.  

Deretter vil vi utarbeide to forskjellige fremtidsfullmakter – ordinær fremtidsfullmakt og såkalt vedvarende fremtidsfullmakt med utgangspunkt i mal/standardavtale.

Målgruppe

Kurset er egnet for alle som ønsker mer kunnskap om disse praktiske temaene, samt ønsker å delta i utarbeidelsen av avtalene/dokumentene. 

Innhold

 • De viktigste lovreglene 
 • Forskjellen mellom vedvarende fullmakt og ordinær fullmakt 
 • Sentralt innhold i fullmakten 
 • Stadfestelse av fullmakt – hva er det?
 • En eller flere fullmektiger 
 • Hva om fullmektigen blir syk
 • Oppbevaring av fullmakten

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Ole Morten Huseby
  Kursleder:
  Ole Morten Huseby
  Advokat