!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Ny arvelov - arveoppgjør og generasjonsskifte

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2500,- Ansatt i medlemsbedrift: 2500,- Normalpris: 3200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Fra 2021 har vi en ny arvelov som innebærer viktige endringer man må ha kjennskap til. Dette kurset skal gi deg god oversikt over regelverket som gjelder ved gjennomføring av arveoppgjør og generasjonsskifter. Vi ser også på hvordan en kan tilpasse seg for å komme en eventuell gjeninnføring av arveavgiften i forkjøpet. Kurset er publisert i 2020.
Del:

Det er mange praktiske problemstillinger som må tas hensyn til om arveoverføringer og generasjonsskifter skal bli vellykket. Med god kjennskap til regelverket og god planlegging er det imidlertid mulig å finne gode løsninger samt redusere negative effekter, både av skatte- og avgiftsmessig art, men ikke minst for å bevare familiefreden.

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som ønsker å lære mer om både praktiske problemstillinger og de ulike rettsreglene som er relevante i forbindelse med arv og gaveoverføringer, samt gjennomføring av generasjonsskifte i små og mellomstore bedrifter. For å få fullt utbytte av kurset, er det en fordel om du har noe rådgivningserfaring.

Innhold

 • Ny arvelov- det viktigste nye
  • Endring av pliktdelsreglene
  • Hva med gamle testamenter
  • Overgangsregler'
 • Hvordan kan eventuelt gjeninnføring av arveavgiften se ut
 • Hva er det riktige for virksomheten og familiefreden
 • Overføring i live eller ved død?
 • Generasjonsskifte av virksomheter/bedrifter
 • Aktuelle tilpasninger i forbindelse med et generasjonsskifte
 • Overføring av hytter og hus
 • Hvordan sikre giver økonomisk i fremtiden
 • Skatt, arve- og dokumentavgift

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2500,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2500,-
Normalpris: 3200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Ole Morten Huseby
  Kursleder:
  Ole Morten Huseby
  Advokat