Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset er først og fremst laget for praktikere som ønsker å kunne gi verdifulle råd om hvordan fradragsreglene kan praktiseres best mulig. Vår ambisjon er at du etter å ha deltatt på kurset skal være trygg på å gi helt konkrete råd om hvordan fradragsreglene benyttes best mulig. Du skal kunne ubehagelige og kostbare overraskelser ved et eventuelt bokettersyn. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Skatteetaten har i den senere tid hatt fokus på velferdstiltak, kundepleie, representasjon, bevertning mv i sitt kontrollarbeid. Det er med andre ord viktig å kjenne disse reglene godt.

På viktige områder sammenligner vi reglene om skattemessig fradrag for hhv AS og EPF og fremhever hva som kan være mest gunstig for den næringsdrivende.

Målgruppe

Kurset retter seg mot rådgivere som ønsker å være aktive i egen virksomhet eller overfor kundene i spørsmål om skattemessig fradrag for kostnader. Kurset er også svært nyttig for revisorer og ansatte i skatteetaten som jobber med disse områdene.

Innhold

 • Hovedreglene om fradragsrett for kostnader etter skatteloven
 • Kostutgifter og matbilag
 • Reise- og overnattingsutgifter
 • Fradrag for bilkostnader
 • Velferdstiltak
 • Telefonutgifter, internett, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Utdanningskostnader, studiereiser
 • Kundereiser, representasjon, bevertning
 • Arbeidstøy, behandlingsutgifter og sponsing
 • Nærståendeproblematikk
 • Monsterskatten – hva er status nå?

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat