Naturalytelser og velferdstiltak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Mange opplever skattereglene om naturalytelser som lite praktiske og til dels vanskelige å forstå. I 2019 ble reglene betydelig endret, og ansvaret for å trekke skatt og rapportere naturalytelser fra andre enn egen arbeidsgiver ble pålagt arbeidsgiveren. Dette oppleves av mange arbeidsgivere fortsatt som problematisk. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Skattedirektoratets veileder til reglene har klargjort mange problemstillinger, men på langt nær alle. Vi gjennomgår reglene og hvordan arbeidsgiver best bør håndtere skattepliktige naturalytelser i praksis.

Videre er det mange arbeidsgivere som er usikre på reglene om skattefritak og fradragsrett for velferdstiltak, representasjon og kundereiser. Noen har dårlige erfaringer fra bokettersyn, hvor skattemyndighetene legger til grunn en annen forståelse av jussen enn den man hadde selv i bedriften. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du er oppdatert på regelverket som gjelder naturalytelser og velferdstiltak. 

Innhold

 • Hva er naturalytelser
  - Forholdet til pensjonspoeng, feriepenger, tjenestepensjon osv
 • Skattepliktige naturalytelser
  - Verdsettelsesregler
 • Skattefrie naturalytelser
  - Skattefrie gaver
  - Oppmerksomhetsgaver
  - Personalrabatter
 • Rapportering og skatteplikt ved tredjepartsytelser
 • Rabatter som gis via forretningspartnere og tredjeparter
 • Satser for fri bil, kost og losji og rimelige lån
 • Arbeidstøy
 • EK-tjenester
 • Velferdstiltak
 • Arrangementer for egne ansatte, herunder
  - Firmaturer, kick-off, studiereiser
  - Kurs- og studiereiser
  - Kombinerte reiser
  - Arrangementer for kunder og forretningsforbindelser
  - Skatteplikt ved kundepleie og representasjon 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat