Nedbemanning - fremgangsmåte og gode råd

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Høye strømpriser, dårlig kronekurs og høy rente gjør at mange bedrifter sliter om dagen. Antallet konkurser har pr mai 2023 økt med 40% sammenlignet med samme tid i 2022. Mange bedrifter, særlig i bygg- og anlegg og i service- og serveringsbransjen, må nedbemanne på grunn av omsetningssvikt. Kurset er publisert i 2023
Del:

Særlig i økonomiske dårlige tider er det viktig at styrene er seg sitt ansvar bevisst og iverksetter kostnadsbesparende tiltak før det er for sent. Det er ofte vanskelige vurderinger som må gjøres nå ansatte må sies opp. Skal man si opp eller permittere. I tilfelle hvor mange, hvilke ansatte, og hvordan skal man foreta valget. Hvilke regler gjelder egentlig for slike prosesser.

I dette kurset gjennomgås hvordan korrekte nedbemanningsprosesser bør gjennomføres og det gis gode råd for hvordan man kan unngå unødvendige arbeidstvister. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, og ellers alle som jobber med eller er interessert i arbeidsrett og HR-spørsmål. 

Innhold

 • Når har bedrifter behov for å nedbemanne
 • Valget mellom permittering og oppsigelse
 • De rettslige rammene for prosessen
 • Egne regler for større virksomheter
 • Alle oppsigelser må være saklige
 • Nærmere om saklighetskravet
  - Beslutningen om nedbemanning
  - Størrelsen på nedbemanningen
  - Utvalgskretsen
  - Kriteriene
  - Den konkrete utvelgelsen
 • Drøftelsesmøte
 • Interesseavveiningen
 • Oppsigelsesbrevet
 • Fortrinnsrett
 • Forhandlingsmøte
 • Retten til å stå i stilling
 • Sluttpakker
 • Oppsummering – sjekkliste for nedbemanning

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat