Lønn og skatt 2023 – nyheter og aktualiteter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 6
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 6
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år og det kan være vanskelig å få med seg alt. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Formålet med dette kurset er å gjennomgå alle vesentlige regelendringer som har med lønn å gjøre, slik at du som jobber med faget skal være trygg på at du er oppdatert. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle viktige endringer og oppdateringer for 2023. 

Innhold

 • Arbeidsgiveravgift
  - Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over kr 750.000
  - Foretak i økonomiske vanskeligheter – ny forståelse av regelverket
 • Nye permisjonsbeskrivelser i a-meldingen
 • Fjerning av skatterabatt på el-biler
 • Økt fradrag fagforeningskontingent
 • Nye satser
  - Statens reiseregulativ
  Kostgodtgjørelser
  Bilgodtgjørelser
  - Trekkfri diett ved overnatting på brakke og pensjonat
  - Trekkfrie satser for kost og losji, rimelige lån mv
  - Skattefri hjemmekontorgodtgjørelse
  - Trekkfri bilgodtgjørelse til pendlere
  - Bevertningsutgifter
  - Reklamegjenstander og oppmerksomheter 
 • Nye legitimasjonskrav ved trekkfri diett
 • Nye regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak
  - Er innleiereglene i strid med EØS-avtalen
 • Solidaransvar for skatt og arbeidsgiveravgift - Nye regler om grensen mellom entreprise og arbeidsinnleie
 • Lønn utland
  - Endringer i ett-års-regelen
 • Dommer og uttalelser
  - Høyesterettsdom om trekk i tips for å betale arbeidsgiveravgift
  - Er den norske ferieloven i strid med EØS-avtalen
 • Forslag om regelendringer for 2024
  - Hva skjer med «monsterskatten»?

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat