!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Avansert årsoppgjør for AS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 3,5
  Klokke Klokke ikon
18.12.2023
09.00-16.00
Thon Hotel Vika Atrium
Munkedamsveien 45, 0250 OSLO
www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-vika-atrium/
Medlem: 3400,- Ansatt i medlemsbedrift: 3600,- Normalpris: 4400,- eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Thon Hotel Vika Atrium
Munkedamsveien 45, 0250 OSLO
www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-vika-atrium/

eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
Kurset vil gjennomgå prosessen i et årsoppgjør for AS fra A – Å. Kurset vil ta lett på de grunnleggende oppgavene i årsoppgjøret og gå mer i dybden på de årsoppgjørselementene som er aktuelle og/eller vanligvis er mest krevende, og som det er knyttet særlig risiko for vesentlige feil til.
Del:

Kurset inneholder mye av det samme som kurset «utsatt skatt-modellen». Forskjellen ligger i at «avansert årsoppgjør for AS» går konkret på å anvende utsatt skatt-modellen i det forestående årsoppgjøret og i tillegg behandler andre årsoppgjørsposter (se nedenfor), mens «utsatt skatt-modellen» har en noe mer dyptgående og tidsuavhengig tilnærming til utsatt skatt-modellen.

Målgruppe

Kurset er tilpasset deg som har erfaring med årsoppgjør for AS fra tidligere og har kjennskap til de grunnleggende oppgaver og lover og regler som et årsoppgjør bygger på. Kurset vil gi deg mer inngående forståelse av sammenhengen mellom de ulike oppgavene i årsoppgjørsprosessen, og samtidig gå mer i dybden på regelverk i tilknytning til spesielle problemstillinger.

Innhold

 • Utsatt skatt-modellen. Hvordan sikre at overgangen fra finansregnskapet til skatteregnskapet skjer uten feil? Gode kontroll- og avstemmingsmetoder vil bli gjennomgått for å sikre at feil avdekkes og korrigeres
 • Tilvirkningskontrakter – regnskaps- og skattemessig behandling
 • Fusjon, fisjon, omdanning – første års årsregnskap og skatteskjemaer
 • Tilleggsutbytte, ekstraordinært utbytte, reversering av utbyttevedtak – bokføring, noter, skatteskjemaer og aksjonærregister
 • Konsernbidrag
 • Vedlikehold og påkostning – ulike kriterier for aktivering etter hhv. skatteregler og regnskapsregler behandles og gunstige effekter gjennomgås
 • Påkostning leid bygg – bokføring, noter og skatteskjemaer for utleier og leietaker
 • Aksjer og andre verdipapirer – innenfor og utenfor fritaksmetoden, 3 %-regelen,
 • FOU og andre immaterielle eiendeler
 • Andre aktuelle emner

Gjennomføring

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger, herunder gjennomgang av konkrete case

Pris

Medlem: 3400,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3600,-
Normalpris: 4400,-
eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs

 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom