Lønn og HR 2023 - regelendringene - kort og godt!

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Målsetningen med kurset er at du skal være oppdatert på regelendringene på lønnsområdet for 2023, selv om du kanskje ikke har tid til å gjennomføre et heldagskurs. Her går vi rett på endringene uten noe mer «snikk-snakk». Kurset er komprimert og varer bare to timer. Kurset er publisert i 2023.
Del:

I kurset går vi gjennom de mest vesentlige regel- og satsendringene for 2023.

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle viktige endringer og oppdateringer for 2023. 

Innhold

 • Arbeidsgiveravgift
  - Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over kr 750.000
  - Foretak i økonomiske vanskeligheter – ny forståelse av regelverket
 • Nye permisjonsbeskrivelser i a-meldingen
 • Fjerning av skatterabatt på el-biler
 • Endringene i satsene
  - Statens reiseregulativ
  - Skattesatsene
  - Fradragssatsene
 • De nye innleiereglene
 • Lønn utland
  - Endringer i ett-års-regelen
  - Hjemmekontor i utlandet – endringer i EØS-avtalen
 • Dommer og uttalelser
  - Høyesterettsdom om trekk i tips for å betale arbeidsgiveravgift
  - Er den norske ferieloven i strid med EØS-avtalen
 • Forslag om regelendringer for 2024
  - Hva skjer med «monsterskatten»?

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat