Skatt og regnskap 2023/2024

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset fokuserer på nyheter innenfor regnskap, bokføring, skatt, merverdiavgift og selskapsrett for året 2023. I tillegg gjennomgås alle vedtak om og forslag til endringer på de samme områdene for 2024. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Formålet med dette kurset er å forberede deltakerne på årsoppgjøret for 2023 ved å gjennomgå hvilke endringer i rettsregler, satser og relevante rettsavgjørelser som påvirker regnskap og skatterapportering for 2023. Ny regnskapsførerlov, ny GRFS og endringer på hvitvaskingsområdet vil også inngå i kurset. I tillegg gjennomgås vedtak/forslag i statsbudsjettet og andre lovvedtak og lovforslag for 2024 med tanke på å forberede deltakerne på endringer som kan forventes.

Målgruppe

Kurset er særlig relevant for deg som jobber innenfor SMB-segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og skatterapportering vil ha godt utbytte av å delta.

Innhold

 • Årets nyheter innenfor bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, selskapsrett mv som har betydning for årsoppgjøret for 2023
 • Områder innenfor regnskapsregelverket, GRFS og hvitvaskingsregler som har blitt endret eller avklart i 2023
 • Sentrale dommer og uttalelser innenfor regnskap og skatt i 2023
 • Vedtak og forslag til endringer innenfor regnskap, skatt og merverdiavgift for 2024
 • Tidsaktuelle temaer og andre temaer av betydning for årsavslutningen

Hvilke tidsaktuelle temaer som blir tatt opp, vil bli avklart nærmere kursstart og orientert om i egen markedsføring, samt på www.regnskapnorge.no under menyvalget «kurs». Det er blant annet varslet nye regler om skatt på privat konsum i selskaper fra 2024. Det kan også være aktuelt med forslag til oppfølging av Torvik-utvalgets utredning.

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI