Formuesskatt – mer enn bare et luksusproblem!

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Formuesskatt utgjør en betydelig skattebelastning for mange. Samtidig så er det for de fleste stor forskjell på faktisk formue og skattepliktig formue. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Hva er korrekt formuesgrunnlag og hvilke feil bør unngås, eller hvilke tilpasninger kan foretas slik at formuesskatten ikke blir høyere enn nødvendig? God kjennskap til regelverket er nødvendig for å kunne bidra til et korrekt og ikke for høyt formuesskattegrunnlag.

Målgruppe

Kurset passer for regnskapsførere/revisorer/rådgivere som ønsker å lære mer om skatt for å kunne gi sine kunder best mulig rådgivningen. Kurset passer både for den som kan en del om emnet og for den som er relativt uerfaren. Det vil bli gitt en innføring i hovedregler og videre vil vi gå gjennom en rekke praktiske eksempler, fra det enkle til det mer avanserte.

Innhold

 • Hvem skal betale formuesskatt
 • Hva er skattepliktig formue og hva regnes ikke som skattepliktig formue
 • Hva er gjeld og hvilke forpliktelser regnes ikke som gjeld
 •  Hvordan verdsettes formuesobjektene
  - generelt om formuesfastsettelse
  - særlig om fast eiendom: Bolig, næringsbygg, kombinasjon av bolig og næringsbygg, fritidseiendom, behov for takst
  - særlig om aksjer: børsnoterte, ikke-børsnoterte, utenlandske, verdsettelse, verdsettelsestidspunkt, formuesgrunnlag innen konsern, formueskatt og utbytte, innbetalt kapital
  - litt om annen verdsettelse
 • Hva kan gjøres for å holde formuesgrunnlaget lavest mulig og hvilke feil er det viktig å unngå.
 • Forhold som kunden bør være klar over før han igangsetter skattemessig emigrasjon.

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Tore Fritsch
  Kursleder:
  Tore Fritsch
  Advokat/partner