Styrets ansvar

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 3,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette kurset forsøker å gi deltakerne en oversikt over hvilke krav som påhviler styremedlemmer i aksjeselskaper. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Hovedfokus er styreansvaret i krisetider, men kurset omhandler også generelle krav til styret, herunder: Kravet til forsvarlig egenkapital, styrets handle- og oppbudsplikt, styrets ansvar for daglig leders og regnskapsførers arbeid, vilkår for erstatningsansvar og styrets bistandsplikt overfor bostyrer ved konkurs.

Målgruppe

Kurset er tilpasset deg som er styremedlem, men er også aktuelt for daglig leder, regnskapsfører og revisor.

Innhold

 • Aksjelovens krav til styret når konkurs truer
 • Styrets tilsynsansvar
 • Konkurs- og dekningslovens krav til styret i forkant og etterkant av tidspunkt for konkurs
 • Fremgangsmåte for å begjære oppbud/konkurs
 • Seneste tidspunkt for begjæring av oppbud/konkurs
 • Domstolenes grenser for erstatningsbetinget adferd

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom