Regnskapsloven - nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Regnskapsloven utgjør fundamentet for det offentlige årsregnskapet som skal sendes inn til Regnskapsregisteret, og skal gi omverdenen økonomisk informasjon om foretaket. Når det skjer endringer i regnskapsloven må derfor både kunnskap og programvare oppdateres, slik at de nye kravene kan oppfylles. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Det er vedtatt viktige endringer i regnskapsloven med virkning fra 2021/2022, som særlig vil påvirke regnskapsavleggelsen for små foretak. Dette gjelder særlig notekravene. Kurset vil særlig fokusere på endringene for små foretak, men også gjennomgå enkelte øvrige endringer. Fokus vil være på praktiseringen av endringene.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med årsregnskap for kunder eller i bedrifter. 

Innhold

 • Bakgrunnen for og formålet med endringene
 • Hva er nytt i de materielle regnskapsreglene (FoU, goodwill, vesentlighetsprinsippet mv)
 • Hva er endret i noteopplysningskravene, Med spesielt fokus på minimumsreglene for små foretak
 • Endringer i NRS 8 for små foretak
 • Opplysninger om fortsatt drift
 • Hendelser etter balansedagen – med eller uten regnskapsmessig konsekvens
 • Usikre forpliktelser
 • Endringer i regler om årsberetning og litt om bærekraftsrapportering
 • Enkelte andre nyheter

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI