MVA over landegrensene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset har til formål å oppsummere de viktigste reglene for innførsel og utførsel av varer og tjenester (fjernleverbare og stedbundne tjenester), med hovedvekt på merverdiavgiftslovens regler og lovgivningens dokumentasjonskrav. Lovendringene fra 1. januar 2023 er inkludert i kurset. Kurset tar også for seg en del dommer og prinsipputtalelser og BFU-er på området. Kurset er publisert i 2023.
Del:

I tillegg berøres temaer i tilknytning til norske foretaks handel med og aktiviteter innenfor EU.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med regnskaper som inkluderer internasjonale forhold. 

Innhold

 • Innførsel av varer
 • Utførsel av varer
 • Innførsel av fjernleverbare og stedbundne tjenester
 • Utførsel av fjernleverbare og stedbundne tjenester
 • Norske foretak med virksomhet i EU

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI