Bokføring 2023 - nyheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. I dette kurset skal du få kunnskap om årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer og uttalelser fra Skattedirektoratet. Her omtales også andre aktuelle emner som har vært drøftet i fagmiljøet. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Innhold

Regelendringer

 • Utsatt tidfesting av mva på omtvistede krav
 • Merverdiavgift på elbiler – dokumentasjon og bokføring
 • Dokumentasjon av innførsels-mva – ny tollovgivning
 • Revisors kontroll og rapportering – bokføringsreglene

Uttalelser fra Skattedirektoratet

 • Angivelse av kjøper i salgsdokumentet
 • Bruk av sideordnede spesifikasjoner
 • SAF-T regnskapsfil - utenlandske næringsdrivende

Fra diskusjoner i fagmiljøet

 • Omregning av mva ved fakturering i valuta
 • Betalingsmiddel vs. innbytte av varer
 • Kontantfakturering – eget og formidlet salg av kunst

Andre aktuelle temaer

 • Status – reetablering av Bokføringsstandardstyret
 • Status – elektronisk oppbevaring i utlandet
 • Ny bogføringslov i Danmark og ViDA i EU

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Director Fagavdelingen/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor