Styrekurs i hvitvaskingsregelverket

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Finanstilsynets veiledning til hvitvaskingsloven krever at styre og ledelse i regnskapsselskapene skal ha opplæring i regelverket som reflekterer deres rolle og ansvar i forhold til etterlevelse av reglene, og at dette kan dokumenteres. Dette kurset er ment å bidra til å oppfylle dette kravet. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Finanstilsynet har nå oppdatert sin veiledning på anti-hvitvaskingsområdet, og i tillegg også gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket. Dette kurset er oppdatert med dette materialet.

Målgruppe

Kurset passer for styret, daglig leder og hvitvaskingsansvarlige i regnskapsselskaper.

Innhold

 • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering
 • Sentrale dokumenter som inneholder krav til rapporteringspliktige
 • Ansvarsbestemmelser
 • Krav til organisering av virksomheten
 • Regnskapsselskapets rutinedokumenter
 • Krav til virksomhetstilpasset risikovurdering
 • Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
 • Bruk av nasjonale risikovurderinger
 • Interne kontrolltiltak
 • Risikobaserte kundetiltak 
 • Risikoklassifisering
 • Krav til løpende oppfølging av kundeforhold
 • Identifisering av mistenkelige forhold – undersøkelser og rapportering
 • Informasjonsbehandling – lagring og oppbevaring av dokumentasjon
 • Opplæringstiltak

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI