Anti-hvitvasking – løpende oppfølging i praksis

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner. Hva innebærer dette for ledelsen og den enkelte medarbeider? I dette kurset setter vi et praktisk søkelys på dette temaet. Kurset er relevant for medarbeidere i både regnskaps- og revisjonsbransjen. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps- og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis. 

Hva er det vi egentlig skal følge opp? 

Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, oppfølging og rådgivning. 

Målgruppe

Alle som arbeider i regnskaps- eller revisjonsforetak.

Innhold

 • Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor
 • Hvordan påvirker virksomhetsinnrettet risikovurdering risikoklassifisering av kundene?
 • Risikoklassifisering og kundetiltak
 • Løpende oppfølging – lovkrav, erfaringer fra Finanstilsynets kontroller
 • Løpende oppfølging av foretaket – hva skal du se etter?
 • Løpende oppfølging av transaksjoner – hva skal du se etter?
 • Intern kontroll på oppdragsnivå

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Tone Nordvik Berntzen
  Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor