Kvalitetsstyring og kvalitetsansvar i regnskapsforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Rev 4
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
God kvalitetsstyring er helt sentralt for ethvert regnskapsforetak. I tillegg inneholder den nye regnskapsførerloven en bestemmelse om at et regnskapsforetak skal ha forsvarlig kvalitetsstyring. Hva er forsvarlig kvalitetsstyring, og hva er nytt i forhold til tidligere beste praksis? Kurset er publisert i 2023.
Del:

Målsettingen med kurset er å gi begrepet kvalitetsstyring et innhold. I tillegg å sette kvalitetsstyring i perspektiv i forhold til mer kjente begreper som kvalitetskontroll, intern kontroll, risikostyring mv. Hva er nytt, og hvordan kan vi bygge på det vi allerede gjør på kvalitets- og risikoområdet? Det vil bli lagt vesentlig vekt på praktiske eksempler for hvordan et hensiktsmessig og effektivt kvalitetsstyringssystem kan utvikles og gjennomføres i din virksomhet.

Målgruppe

Kurset passer for styremedlemmer, daglige ledere og oppdragsansvarlige i regnskapsforetak. I tillegg vil det være relevant for alle autoriserte regnskapsførere som har en rolle i kundeleveransen.

Innhold

 • Kvalitetsstyring i ny regnskapsførerlov
 • Sammenhengen mellom kvalitetsstyring, risikostyring, kvalitetskontroll, oppdragskontroll, intern kontroll mv.
 • Ny formalisert rolle – Kvalitets(styrings)ansvarlig
 • Kvalitetsområder
  - Risikovurderinger
  - Styring og ledelse
  - Etiske krav
  - Aksept og fortsettelse av oppdragsforhold
  - Utførelse av oppdrag
  - Ressurser
  - Informasjon og kommunikasjon
  - Overvåking og forbedring
 • Kvalitetsmål
 • Retningslinjer og rutiner
 • Tilpasning til omfanget av og kompleksiteten i virksomheten
 • Gjennomgang av praktiske eksempler

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Per Hanstad
  Kursleder:
  Per Hanstad