Risikobasert regnskapsføring

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Regelverket regnskapsfører må forholde seg til åpner for at regnskapsfører kan ha risikobasert tilnærming til hvordan oppgaver løses. Hva innebærer det? Hvilke muligheter åpner det for, ikke minst når stadig mer automatiseres? Dette kurset drøfter hvordan risikotenking kan anvendes i regnskapsbransjen. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Det nye regnskapsførerregelverket fra 2023, risikostyringsforskriften og hvitvaskingsloven fokuserer på kvalitetsstyring og risikotenkning for hvordan det forventes at vi skal utføre vårt arbeide. Teknisk utvikling med stor grad av automatisering av bokføringen gjør at vi mister detaljkontroll, og må bruke risikobasert tilnærming til kontrollhandlinger for å kvalitetssikre regnskap og oppdragsutførelse. 

Vi må rett og slett øke vårt fokus på risiko og risikoreduserende tiltak i vår arbeidshverdag. Fordelen er at det samtidig kan redusere vår arbeidsmengde, når vi jobber smartere og mer målrettet i forhold til håndtering av risiko.

Målgruppe

Alle som arbeider med og har ansvar for oppdragsutførelse og kvalitetssikring av regnskaper.

Innhold

 • Krav i ny regnskapsførerlov: Kvalitetsstyring
 • Krav i ny GRFS: Risikobasert tilnærming
 • Risiko etter risikostyringsforskriften og hvitvaskingsloven
 • Hvilke risikoer må regnskapsforetaket forholde seg til?
 • Hvordan håndtere risikobransjer?
 • Hvordan håndtere oppdragsspesifikk risiko?
 • Planlegging og utførelse av oppdrag 
 • Kvalitetssikring av oppdragsutførelsen

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Karl Jakob Enger
  Kursleder:
  Karl Jakob Enger
  Statsautorisert regnskapsfører/Registrert revisor