Aksjonærregisteroppgaven 2023 - nyttige tips

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kursets hovedvekt ligger på temaene utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital og aksjonærlån/mellomregningskonto. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Videre omhandles temaene kjøp og salg av aksjer, selskapets formuesverdi, og investeringer i oppstartsselskaper. Diverse praktiske fusjons- og fisjonstilfeller med tilhørende utfylling i Aksjonærregisteroppgaven blir også gjennomgått. I tillegg omhandles praktiske tips for oppgaveutfyllingen ved skattefri omdanning til aksjeselskap, samt ved oppdeling eller sammenslåing av aksjeklasser.

Målgruppe

Regnskapsførere og andre som bistår med utfylling og eller levering av selskapets Aksjonærregisteroppgave. 

Innhold

 • Utbytte
 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Aksjonærlån / mellomregningskonto
 • Kjøp og salg av aksjer – og andre endringer på eiernivå
 • Aksjesalg med betinget vederlag
 • Rapportering av visse arve- og gaveoverføringer
 • Selskapets formuesverdi
 • Investeringer i gründerbedrifter / start ups – Skatteinsentivordningen i skatteloven § 6-53
 • Virkningstidspunkter for diverse selskapshendelser
 • Diverse fusjons- og fisjonstilfeller
 • Omdanning til aksjeselskap
 • Oppdeling og sammenslåing av aksjeklasser

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jørgen Strøm-Andresen
  Kursleder:
  Jørgen Strøm-Andresen
  Fagansvarlig skatt