Oppdragsansvarlig - planlegging, kvalitetssikring og dokumentasjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
I ny regnskapsførerlov og GRFS er oppdragsansvaret gjort mer tydelig. Det presiseres at oppdragsansvarlig skal ivareta kvalitetsstyringen og sørge for tilstrekkelig kvalitetssikring på oppdraget. Hva betyr dette, og hva innebærer det for oppdragsansvarliges rolle? Kurset er publisert i 2023.
Del:

I dette kurset ser vi på oppdragsansvarliges rolle og tydeliggjøring av ansvaret presisert i ny regnskapsførerlov og GRFS. Vi ser på sammenhengen mellom begrepene kvalitetsstyring, risikostyring, kvalitetssikring og oppdragskontroll. Hvordan jobber vi i de ulike fasene av planlegging, kvalitetssikring og dokumentasjon. Hvilke retningslinjer og rutiner kan benyttes? 

Målgruppe

Kurset passer kvalitetsansvarlige og oppdragsansvarlige i regnskapsforetak. I tillegg vil det være relevant for alle regnskapsførere som har en rolle i kundeleveransen.

Innhold

 • Kort om ny regnskapsførerlov og GRFS
 • Sammenhengen mellom kvalitetsstyring, risikostyring, kvalitetssikring og oppdragskontroll
 • Oppdragsansvarliges rolle og ansvar
 • Risikobasert tilnærming – hva innebærer det?
 • Kjenn din kunde-prinsippet
 • Oppdragsgivers interne rutiner
 • Planlegging
 • Oppdragsutførelse
 • Kvalitetssikring, internkontroll og evaluering
 • Kontroll av oppdragsansvarliges arbeid
 • Retningslinjer og rutiner
 • Dokumentasjon
 • Roller og rollekonflikter – daglig leder, kvalitetsansvarlig, hvitvaskingsansvarlig, teamledere, andre oppdragsansvarlige, medarbeidere med og uten personalansvar

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Martine Aas Dale
  Kursleder:
  Martine Aas Dale
  Daglig Leder /Statsautorisert regnskapsfører