Midlertidig ansettelse - nye regler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Etter at Stortinget vedtok innleieforbud fra bemanningsforetak i 2023, er det for mange bedrifter mer aktuelt å vurdere midlertidige ansettelser når behovet for arbeidskraft er varierende. Enkelte bemanningsforetak tilbyr nå avtaler om midlertidige ansettelser, der de tidligere leide ut arbeidskraft. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Det er viktig å kunne reglene for når midlertidige ansettelser er lovlige og når de ikke er det. Konsekvensene av lovbrudd kan bli kostbare. Vilkårene for når midlertidige ansettelse kan skje lovlig er endret en rekke ganger de siste årene. Det har kommet viktige endringer i reglene 2024. Noen med ikrafttredelse 1. januar og noen 1. juli. Vi gjennomgår alle disse grundig.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

 • Hovedregel om midlertidige ansettelser
 • Når er midlertidig ansettelse tillatt
  - Arbeid av midlertidig karakter
  - Vikariater
  - Ekstrahjelp/tilkallingshjelp
  - Praksisarbeid og arbeidsmarkedstiltak
  - Idrett og åremål
  - Nye regler om prøvetid
  - Ny presumsjonsregel om fast ansettelse
  - Ny regel om forutsigbarhet for trygge arbeidsforhold
 • Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse
  - Dom for ansettelse
  - Dom for erstatning
  - Rettsvern etter «treårsregelen»
 • Opphør av midlertidig ansettelse

Gjennomføring

Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat