Permisjon og oppsigelse

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Mer enn 1.000 arbeidstvister ender hvert år i domstolene. I nesten halvparten av sakene har partene overhodet ikke snakket sammen etter at oppsigelsen er gitt. Likevel blir mer enn 8 av 10 tvister forlikt eller trukket før hovedforhandling*(*Kilde: https://juristen.no/fag/2021/01/tvistel%C3%B8sning-i-arbeidsrettssaker-%E2%80%93%C2%A0domstolenes-rolle). I de fleste sakene har tvisten frem til dette vært både belastende og kostbar. Kurset er publisert i 2024.
Del:

I mange tilfeller er det manglende kjennskap til reglene som forårsaker tvisten i utgangspunktet. For mange bedrifter, vil regnskapsfører være en nyttig rådgiver i personalsaker, slik at tvister unngås.

Her får du en praktisk gjennomgang av reglene om oppsigelse av arbeidsforhold, og hvordan man best gjennomfører en nedbemanningsprosess i bedriften. Vi gjennomgår også reglene om permisjoner i arbeidsforhold, både de lovfestede og tariffestede.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

 • Lovfestede og tariffestede permisjoner
 • Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
  - Krav om saklig grunn
  - Hvordan innkalle til og gjennomføre drøftingsmøte
  - Hvordan gjennomføre forhandlingsmøte
  - Hvordan sikre at alle formelle krav er ivaretatt
 • Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
  - Hvordan gjennomføre en trygg og god nedbemanningsprosess
  - Nye regler om fortrinnsrett og omplasseringsplikt i konsern fra 2024

Gjennomføring

Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat