Arbeidstid

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Det er ingen bestemmelser i arbeidsmiljøloven som brytes mer enn arbeidstidsbestemmelsene. Daglig kan vi lese om både offentlige og private arbeidsgivere som tilsynelatende ikke bekymrer seg om at ansatte arbeider langt utover lovens grenser. I mange tilfeller er det antageligvis uvitenhet om reglene og ikke bevisste lovbrytere det er snakk om. I enkelte tilfeller ilegges bedrifter bøter i millionklassen etter kontroller fra arbeidstilsynet hvor slike brudd avdekkes. I enkeltstående tilfeller har bedriftseier blitt dømt til fengselsstraff. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Vi tar for oss arbeidstidsbestemmelsene, og hvordan arbeidsgivere på best mulig måte kan innrette seg innenfor hva som er lovlig. Vi skal bli trygge på begreper som alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, ledende og særlig uavhengig stilling. 

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer, lønnsmedarbeidere og andre som også har interesse for faget. Kurset krever ingen forkunnskaper. 

Innhold

 • Hva er egentlig arbeidstid og arbeidsfri
 • Særlig om arbeidstid på tjenestereiser
 • Begrepene avtalt arbeidstid, alminnelig arbeidstid og overtid
 • Hvordan søke arbeidstilsynet om utvidet overtid
 • Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid
 • Ledende og særlig uavhengig stilling
 • Når har du rett til overtidsbetaling

Gjennomføring

Dette nettkurset består av korte leksjoner med en variasjon av videoer, interaktive elementer og oppgaver.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat