Naturalytelser - skattefritak for kurs og utdanning

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Arbeidsgivers dekning av kurs og utdanningsutgifter er antagelig det skattemessig gunstigste av alle naturalytelser. Hovedregelen er nemlig at slik utgiftsdekning er helt skattefri. Det er verken beløpsgrenser eller begrensninger med hensyn til hvor utdanningen tas. For arbeidsgiver er kostnadene i tillegg fradragsberettigede i samme grad som dekningen er skattefri for arbeidstaker. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Vi tar for oss hvilke typer kurs og utdanninger en arbeidsgiver kan dekke skattefritt for arbeidstakere. Målet med kurset er at du skal kunne svare på de fleste spørsmål om vilkårene for skattefritak, og særlig hvor grensene går mot det som skattemessig regnes som private kostnader og lønn. 

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer, lønnsmedarbeidere og andre som også har interesse for faget. Kurset krever ingen forkunnskaper.  

Innhold

 • Vilkårene for skattefritak 
 • Hvilke kostnader omfattes av skattefritaket
 • Særlig om kortvarige kurs, seminarer og studiereiser i Norge og utlandet
 • Grensen mot skattepliktige privatutgifter, feriereiser mv
 • Hvilke krav stilles til faglig innhold
 • Kombinerte reiser, kursreiser og velferdstiltak

Gjennomføring

Dette nettkurset består av korte leksjoner med en variasjon av videoer, interaktive elementer og oppgaver.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat