Årsoppgjør for små foretak - del 1

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 4,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 4,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette er det første av tre nettkurs som omhandler årsoppgjør for små foretak. I dette kurset er hovedfokuset vårt på hva som er god regnskapsskikk for selskaper som i regnskapslovens forstand kategoriseres som små. Kurset er publisert i 2024.
Del:

I dette kurset vil du lære om de regnskapsmessige rammene rundt årsoppgjøret, hva som er grunnprinsippene i regnskapsloven og valgadgangen som følger av de omfattende forenklingsreglene for små foretak. I kurset plukker vi ut de viktigste temaene i regnskapsstandarden NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Målgruppe

Kurset passer alle som ønsker en grunnleggende innføring i årsoppgjøret.

Innhold

 • Begrepet god regnskapsskikk
 • 11 sentrale prinsipper i regnskapsloven
 • En oversikt over forenklingsreglene i årsregnskapet for små foretak
 • Regnskapsstandarden NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak – formål og innhold
 • 14 utvalgte temaer fra NRS 8
 • Hovedinnholdet i forskrift om forenklet anvendelse av IFRS

Gjennomføring

Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Tor Olav Nordtømme
  Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Statsautorisert regnskapsfører