Årsoppgjør for små foretak - del 2

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2600,- Ansatt i medlemsbedrift: 2600,- Normalpris: 3300,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2600,- Ansatt i medlemsbedrift: 2600,- Normalpris: 3300,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette er det andre av tre nettkurs som omhandler årsoppgjør for små foretak. Dette kurset omhandler vurdering og dokumentasjon av balansepostene, samt obligatoriske og frivillige notekrav for små foretak. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Målet med dette kurset er at du skal kjenne til hvordan de ulike balansepostene skal vurderes og dokumenteres i årsoppgjøret. I tillegg vil du lære om hvilke opplysninger som små foretak plikter å utarbeide noter om og hvilke forhold som det kan være hensiktsmessig å gi tilleggsopplysninger om.

Målgruppe

Kurset passer alle som ønsker en grunnleggende innføring i årsoppgjøret.

Innhold

 • Overordnede kvalitetskrav til saldobalansen
 • Regnskapslovens hovedregler for vurdering av balansepostene
 • Vurdering og dokumentasjon av anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld
 • De generelle notekravene
 • Notekrav som følger av forenklingsreglene for små foretak 
 • Tilleggsopplysninger som kan være relevante for små foretak

Gjennomføring

Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2600,-
Normalpris: 3300,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Tor Olav Nordtømme
  Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Statsautorisert regnskapsfører