Årsoppgjør for små foretak - del 3

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette er det tredje av tre nettkurs som omhandler årsoppgjør for små foretak. Dette kurset omhandler hvordan vi går frem for å finne et grunnlag for å beregne betalbar skatt og utsatt skatt og hvordan vi fyller ut den mest relevante informasjonen i den nye skattemeldingen for aksjeselskaper. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Målet med dette kurset er at du skal kunne beregne årets betalbare skatt og endring i utsatt skatt, slik at du kan kontrollere og kvalitetssikre årsoppgjørsprogrammets forslag. I kurset bruker vi et case for å forklare hvordan de ulike regnskapsmessige og skattemessige verdiene skal føres opp i skattemeldingen.

Målgruppe

Kurset passer alle som ønsker en grunnleggende innføring i årsoppgjøret.

Innhold

 • Hvorfor regnskapsloven og skatteloven vurderer inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld forskjellig
 • De viktigste kildene til midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
 • Utsatt skatteforpliktelse/skattefordel
 • De viktigste kildene til permanente forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
 • Beregning av årets utsatte skatt og betalbare skatt
 • Case med skatteberegning, skattemelding og oppsett av resultat og balanse til bruk i årsregnskapet

Gjennomføring

Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Tor Olav Nordtømme
  Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Statsautorisert regnskapsfører