Arbeidsgiveravgift - utvalgte emner

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset tar for seg reglene om den geografisk differensierte arbeidsgiveravgiften. Det går også inn på grensene for avgiftsplikt og avgiftsfritak. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Kurset tar for seg det årlige arbeidsgiveravgiftsvedtaket som inneholder reglene for geografisk differensiert arbeidsgiveravgift. Videre går kurset inn på grensedragningen mellom arbeidsgiveravgiftspliktige og arbeidsgiveravgiftsfrie ytelser, som gjelder for norske bedrifter. Det tar også opp bruk av fribeløp og regelverket for bedrifter i økonomiske vanskeligheter.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønnsregnskap og lønnsrelaterte temaer. 

Innhold

 • Geografisk differensiering
 • Fribeløp
 • Sektorunntak og andre unntak
 • Unntak for bedrifter i økonomiske vanskeligheter
 • Underenheter og ambulerende virksomhet 
 • Hva inngår i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget
 • Avgiftsfrie ytelser

Kurset er begrenset til norske bedrifter/forhold.

Gjennomføring

Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI