VOEC-ordningen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset gir en grundig gjennomgang av den forenklede registreringsordningen VOEC (VAT on E-commerce). Ordningen er en løsning for utenlandske tilbydere av varer og tjenester for å registrere seg for oppkreving og rapportering av merverdiavgift ved salg til privatpersoner og andre enn næringsdrivende i Norge. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Formålet med kurset er å gi bedre innsikt i den forenklede registreringsløsningen som er tilgjengelig for utenlandske tilbydere som selger varer eller tjenester til andre enn næringsdrivende i Norge. I kurset går vi gjennom utviklingen av systemet fra å gjelde kun elektroniske tjenester, til å innlemme varer og til slutt fjernleverbare tjenester. I tillegg til registreringsplikt, vil kurset også gi en gjennomgang av dagens rettstilstand i forbindelse med forskjellene på en VOEC-registrering og når selskaper må registrere seg ordinært i Merverdiavgiftsregisteret. Vi ser på tidligere rettspraksis og går gjennom den dagsaktuelle Boozt-saken.

Målgruppe

Kurset er særlig nyttig for regnskapsførere, revisorer eller andre rådgivere som bistår utenlandske virksomheter i Norge.

Innhold

 • Bakgrunn for den forenklede ordningen
 • Regelverk
  - Ansvar og registrering
  - Import og tollprosedyrer
  - Fradragsrett
 • Hvor går grensen mellom VOEC or ordinær merverdiavgiftsregistrering
 • Fra et “salg til Norge» til et «salg i Norge»
  - Rettspraksis
 • Boozt-saken
 • Oppsummering

Gjennomføring

Nettkurs - fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Helene Hval
  Tollrådgiver / Director