Oppstart av virksomhet i Norge

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 1,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 1,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset gir en innføring i de mest sentrale temaene knyttet til håndtering av merverdiavgift når et selskap skal etablere seg- og drive virksomhet i Norge. Hovedfokus for kurset er å se nærmere på praktiske utfordringer som ofte dukker opp i en oppstartsfase, og hvordan organiseringen av virksomheten i Norge påvirker avgiftsbehandlingen. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Formålet med kurset er å gi bedre innsikt i ulike måter for å organisere virksomheten og leverandørkjeden ved oppstart av virksomhet i Norge, og praktiske forhold som det er særlig viktig at rådgivere av utenlandske virksomheter er oppmerksomme på fra et avgiftsperspektiv. Kurset gir blant annet en innføring i reglene om registrering i Merverdiavgiftsregisteret (inkl. ulike alternativer og vilkår for forhåndsregistrering), og hvilke konsekvenser organiseringen av virksomheten i Norge kan få for mva-behandlingen. I tillegg gir kurset en innføring i utvalgte problemstillinger knyttet til fradragsrett for inngående merverdiavgift, avgiftsbehandlingen ved import av varer, kravene til registrering via norsk momsrepresentant, og sentrale bokføringskrav.  

Målgruppe

Kurset er særlig nyttig for næringsdrivende som skal etablere virksomhet i Norge og regnskapsførere, revisorer eller andre rådgivere som bistår utenlandske virksomheter i Norge.

Innhold

 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
  - Avgiftspliktig omsetning
  - Forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Organisering av virksomheten
  - Betydning for avgiftsbehandlingen
  - MVA-representasjon
 • Salg av varer med import til Norge
  - Importmerverdiavgift
  - Installasjonsleveranser
 • Fradragsrett for mva 
 • Bokføring
 • Faktura- og oppbevaringskrav

Gjennomføring

Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Simen H. Stokka
  Director / Advokat