Styrearbeid med kvinnefokus

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Norske virksomheter vil trenge ca. 13.000 nye kvinnelige styremedlemmer over de neste årene som følge av nye regler for kjønnsbalanse i styrer. Som regnskapsførere, med relasjon og kjennskap til virksomheter kombinert med erfaring og kompetanse innen regnskap og økonomi, har du et godt utgangspunkt for å kunne bli et attraktivt styremedlem Dette kurset vil gi deg den innsikten i styrearbeid og styrekompetansen du trenger for å innta styrerommene. Kurset et publisert i 2024.
Del:

Kurset vil gi innsikt i og kompetanse om styrets rolle, arbeid og tidsaktuelle utfordringer/muligheter. Kurset vil dekke alle områder og temaer vesentlig for utøvelse av godt styrearbeid, fra det juridiske rammeverket til praktisk gjennomføring av styret arbeidsoppgaver.  

Målgruppe

Regnskapsførere med noe erfaring, og som ønsker styreverv. Kurset er også aktuelt for andre som søker innsikt i og kompetanse om styrets rolle og arbeid.   

Innhold

 • Status kjønnsbalanse i styrerommet, og innføring i nye regler 
 • Styrets roller, plikter og ansvar
 • Godt styrearbeid i praksis
  - Styrets årshjul
  - Arbeidsformer som sikrer gode prosesser og beslutninger
  - Målsetting og strategi
  - Økonomistyring og rapportering  
 • Tidsaktuelle styretemaer (bla. disrupsjon, bærekraft, KI og cybersikkerhet) 
 • Regnskapsfører og styremedlem, viktige rolleavklaringer
 • Hvilke styreverv passer deg?   

Gjennomføring

Nettkurs. Presentasjon med eksempler, tidsaktuelle temaer og problemstillinger. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Siw Ødegaard
  Kursleder:
  Siw Ødegaard
  Styremedlem og rådgiver