Investeringsbeslutninger

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Verd. 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Vi har valget mellom å investere mellom to produksjonsmaskiner som begge gir forskjellige kontantstrømmer, men hvordan velger vi riktig? Dette kurset åpner opp kunnskap om hvordan vi kan gjøre dette ved bruk av nåverdi- og internrenteberegninger. Ved slutten av kurset vil man i løpet av kort tid kunne bestemme seg for det mest lønnsomme alternativet. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Vi foretar investeringsbeslutninger ved å beregne de fremtidige kontantstrømmene som en investering gir, og regner de tilbake til en verdi på investeringstidspunktet. Nåverdimetoden diskonterer fremtidige kontantstrømmer etter en rente og gjør disse sammenlignbare.

Nåverdi går hånd i hånd med internrenteberegningen, og denne bruker vi til å kontrollere at vi faktiske foretar en investeringsbeslutning på et prosjekt som tilfredsstiller våre avkastningskrav.

Vi starter med noen enkle eksempler og ser på hvordan vi kan bruke Excel til å foreta disse beregningene. Vi ser nærmere på hvordan vi fastsetter avkastningskravet vårt, og til slutt så regner vi på hva vi burde betale for en virksomhet vi ønsker å kjøpe. 

Målgruppe

Kurset egner seg godt for den aktive rådgiver som er nysgjerrig på hvordan man kan beregne avkastning på investeringer, og hvordan dette kan skaper verdier for virksomheten.

Innhold

 • En krone i dag er verd mer enn en krone i morgen
 • Nåverdiberegningen – en omvendt renteberegning
 • Internrente - beregningsmetodikk
 • Bruk av enkle funksjoner i Excel for å beregne disse
 • Hvordan fastsetter vi avkastningskravet (diskonteringsrenten)
 • Hvordan kommer vi frem til fremtidige kontantstrømmer?

Gjennomføring

Nettkurs. Vi ser på noen enkle caser der vi setter to investeringscaser opp mot hverandre. Vi bruker Excel funksjoner for både nåverdiberegningen og internrente beregningen. Det kan være praktisk å regne eksemplene parallelt med kurset og stoppe opp dersom noe er uklart. Man vil fort bli komfortabel med hvordan disse funksjonene virker. Kurset er lagt opp til å bruke eksempler som det er lett å forstå og regne ut. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Steve Cole
  Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder