Likviditetsbudsjettering og oppfølging

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Selv i gode tider kan likviditetssituasjonen til en virksomhet være krevende. SSB estimerer at 50% av alle konkurser er forårsaket av manglende forståelse for hvordan likviditet fungerer. På dette kurset ser vi nærmere på inn- og utbetalinger og andre faktorer som påvirker likviditet. Vi setter dette i system, slik at vi kan se utvikling i likviditet fremover. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Selv lønnsomme virksomheter kan komme i en likviditetsskvis, og det brukes mye tid og energi for å rette opp denne situasjonen. Vi ser nærmere på de faktorer som leder til en utfordrende likviditetsposisjon, blant annet ved bruk av nøkkeltall som forteller oss hvor mange dager vi bruker på å konvertere eiendeler og gjeld til kontanter.

Vi ser på ansvaret til daglig leder og styret for forsvarlig organisering av virksomhetens eiendeler.

Målgruppe

Kurset egner seg godt for alle som ønsker å få bedre forståelse for hvordan likviditets kan styres og måles samt bistå ledelsen med en solid likviditetsprognose.

Innhold

Det å sette opp en likviditetsprognose kan være en krevende oppgave selv for en erfaren regnskapsfører. Det er mange forhold som påvirker likviditet, for eksempel faktiske kredittider, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift i tillegg til andre balanseposter. Vi må også hensynta likviditetseffekten av investeringen i nye driftsmidler. Slike investeringer fremgår ikke av resultatbudsjettet. Deltakerne blir godt kjent med en likviditetsmodell som gjør mye av jobben med periodiseringen, og kan bruke tid på å kvalitetssikre resultatet i stedet for å bruke tid på kompliserte beregninger. 

Kurset tar for seg:

 • Krav om styring i Aksjeloven
 • Viktigheten av likviditetsprognoser i en usikker verden
 • Risikovurderingen av postene i regnskapet
 • Prinsipper for god likviditetsstyring
 • Konkursbehandling
 • Innhenting av kapital
 • Arbeidskapital
 • Praktisk likviditetsbudsjettering

Gjennomføring

Nettkurs. Kurset har en blanding av teori og praktiske eksempler som gjør det lett å forstå hvordan man kan planlegge for en sunn likviditetsutvikling. Deltakeren lærer hvordan en god likviditetsmodell kan spare tid i oppsettet av en likviditetsprognose. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Steve Cole
  Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder