Målrettet kommunikasjon gjennom rapportering og analyse

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Rollen til regnskapsfører har endret seg som følge av ny GRFS og oppdragsgivers bruk av skybaserte løsninger. Rapportering består av pliktig rapportering til myndigheter og rapportering som er avtalt gjennomoppdragsavtalen. Godt kvalitetssikret informasjon er meget verdifull for en ledelse som styrer en virksomhet i utfordrende tider. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Vi ser på kravene som berører rapportering til oppdragsgiver, både gjennom lovverket og GRFS. Selv om alle bilag er ført og det er gjennomført avstemming av vesentlige konti så kan det forekomme åpenbare feil i regnskapet som vi ønsker å oppdage før rapporten sendes til oppdragsgiver. Vi forsøker å identifisere risikoområdene i regnskapet og ser på forskjellige metoder å kvalitetssikre informasjonen på.

To virksomheter i samme bransje som tilsynelatende burde være sammenlignbare kan ha vidt forskjellige problemstillinger. Den nyetablerte virksomheten har helt andre utfordringer i forhold til den etablerte. Virksomheten som drives krever også forskjellig fokus i rapportene og vi beveger oss inn på skreddersøm av rapporter for å kunne sette fokus på det som er sentralt for forståelse an nettopp den virksomheten.

Målgruppe

Kurset egner seg godt for regnskapsføreren som har ansvaret for rapportering til oppdragsgiver samtidig som kvalitetssikringsmetodene vi ser på i kurset også er interessante for regnskapsmedarbeideren som produserer grunnlaget for rapportene.

Innhold

 • GRFS og den risikobaserte tilnærmingen
 • Identifisere risikoområder i virksomheten og i regnskapet
 • Kontroll av bruttofortjeneste eller dekningsbidrag
 • Rimelighetskontroll av regnskapet
 • Bruk av enkle nøkkeltall/bransjetall for måling av virksomheten
 • Helsesjekk
 • Forskjellige rapportformater og hensiktsmessig konstruksjon av rapporter

Gjennomføring

Nettkurs. Vi ser på kravene som ligger i GRFS og hvordan vi kan basere oss på en risikotilnærming av virksomhetens internkontroll. Vi ser på praktiske måter å kvalitetssikre tallene på utover avstemminger av vesentlige konti. Mange ulike måter og formater å rapportere på blir gjennomgått. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Steve Cole
  Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder