Import av varer – MVA og vareførsel

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette kurset fokuserer på import av varer til Norge. Kurset er basert på praktiske problemstillinger med illustrasjoner, case og eksempler. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Målet med kurset er å gi en praktisk oversikt over de sentrale reglene som gjelder ved import av varer. Vi ser på den nye toll- og vareførselslovgivningen, og vi går gjennom sentrale tollprosedyrer, samt reglene om beregning og rapportering av innførselsmerverdiavgift. 

Målgruppe

Kurset passer for regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere i byrå og i næringslivet, ansatte i konsern, revisorer, rådgivere og andre som jobber med MVA. 

Innhold

 • Varebegrepet
 • Merverdiavgiftsområdet og tollområdet
 • Oversikt over sentrale regler i vareførselsloven, herunder prosedyrer ved innførsel 
 • Tolldeklarasjonen
 • Innførselsmerverdiavgift
 • Beregningsgrunnlaget / tollverdi / særregler
 • Fritak ved innførsel  
 • Rapportering av innførselsmerverdiavgift / koder 

Gjennomføring

Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Cecilie Aasprong Dyrnes
  Kursleder:
  Cecilie Aasprong Dyrnes
  Partner, Advokat (H)