Landbruksregnskap

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 1,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
I dette kurset vil vi snakke om de viktigste endringene innenfor landbruksregnskap de siste årene med spesielt vekt på endringer i forbindelse med den nye skattemeldingen. Vi vil også snakke om digitalisering av landbruket og gi tips til hvordan å digitalisere i forbindelse med generasjonsskifte. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Vi opplever at mange har et inntrykk av at landbruksregnskap er komplisert og skiller seg fra andre næringer. Historisk sett har landbruksregnskap vært mer omfattende, men etter en rekke forenklinger de siste årene har også landbruksregnskap blitt mer standardisert.  

I dette kurset gir vi en innføring i de viktigste forenklingene av landbruksregnskap de siste årene. Vi viser blant annet eksempler fra praktisk bruk av ny skattemelding for primærnæring. Vi vil også snakke om automatisering og digitalisering av landbruksregnskap og hvordan dette kan hjelpe bøndene til å få et nærmere forhold til økonomistyringen av gården/virksomheten. 

Målgruppe

Regnskapsførere med eller uten erfaring fra landbruksregnskap

Innhold

 • Ny mva-melding for primærnæring  
 • Ny Skattemelding for primærnæring 
 • Andre forenklinger av landbruksregnskap 
 • Lanbrukskontoplan og bruk av denne 
 • Tips til et digitalt landbruksregnskap 

Gjennomføring

Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Kursleder:
  Cecilie Sofie Fjellholt
 • Kursleder:
  Geir Bjerkestrand
  Fagressurs regnskap