Bærekraftsrådgiver oppstart 19. september 2024

Sertifisering Bærekraftsrågiver

Ved å delta på bærekraftsrådgiver-programmet får du kunnskapen og verktøyene du trenger for å bistå kundene dine med bærekraft. 

Når du har gjennomført programmet vil du kunne tilby rådgivning og utarbeidelse av bærekraftsrapporter, hvordan ivareta krav i åpenhetsloven, nye klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser, samt andre områder som vil være relevante både for dine kunder og din egen virksomhet.

Påmelding Bærekraftsrådgiver

Påmeldingsfrist: 05.09.2024

Oppstart: 19. september.

Har du spørsmål om programmet kan du ta kontakt med fagansvarlig Sara Wilsgaard.

Mva. tilkommer for overnatting og servering


Medlem: 51 900,- Ansatt i medlemsbedrift: 51 900,- Normalpris: 61 900,-

Kull 1 - oppstart 19. september - OVERSIKT

Tema

Dato

Oppdatering

Samling 1

Bærekraft som begrep og omfang

 • Hva er bærekraft?
 • Nye EU-regelverk
 • Introduksjon tilCSRDogESRSene
 • Nye klima og miljøkrav i offentlig sektor
19. september
 • Annet: 2t
 • Foretaksrett: 1t,Annet: 1t
 • Finansregnskap: 2t
 • Foretaksrett: 1t

Hvordan rapportere på klima, miljø og biodiversitet? 

 • Klimaendringer, klimapåvirkning og klimaregnskap
 • Finansielle muligheter og risikoer
 • Bærekraftsrapportering for «Environment»
20. september
 • Annet: 1t, Finansregnskap: 1t
 • Annet: 1t
 • Annet: 2t, Finansregnskap: 2t

Samling 2

Hvordan rapportere på sosial bærekraft?

 • Introduksjon til likestilling, mangfold og inkludering
 • Åpenhetsloven og likestillings- og diskrimineringsloven
 • Rapportering for «Social"

 

15. oktober

 

 • Annet: 2t
 • Foretaksrett: 2t
 • Annet: 2t, Finansregnskap: 1t

Hvordan rapportere på styringsmessige forhold?

 • Virksomhetsstyring og strategi
 • Virksomhetspolicy, opplæring og rapportering
 • Rapportering for «Governance»

 

16. oktober

 • Annet: 2t
 • Foretaksrett: 1t, Annet: 1t
 • Annet: 3t

Samling 3

Rapportering og omstilling i praksis

 • Bærekraftsrapportering i praksis fra kurset 
 • Digitalisering
 • Sirkulær økonomi og regnskapsføring
 • Omstilling i praksis
25. november
 • Finansregnskap: 2t
 • Annet: 1t
 • Finansregnskap: 1t, Skatt/avgift: 1t
 • Annet: 2t

Kan regnskapsføreren redde verden?

 • Det grønne skiftet – mot 2050 - caser
 • Regnskapsfører som rådgiver

 

26. november
 • Annet: 3,5t
 • Annet: 3,5t