Her kan du lese mer om det faglige innholdet i programmet (justeringer vil forekomme).
M1 - 1. dag
 • Introduksjon til programmet
 • Bli kjent (hvem er jeg, hvor jobber jeg, mine forventninger)
 • Hva ligger i rådgiverrollen?
 • Rådgiverdialogen - hvor er din "pain"?
 • Tillit i relasjonene - eksempler
 • Tilbakemeldingskultur
 • SDI - intro
 • SDI - fortsettelse
 • Trening, praktisk øvelse
 • Åpne spørsmål, fire deler med behovsavdekning
 • Tilpasset kommunikasjon
 • Oppsummering i plenum - inntrykk gjennom dagen
 • Middag og erfaringsutvekslinger
M1 - 2. dag
 • Teknologi og systemforståelse – introduksjon/foredrag
 • Gruppearbeid - Hvilke teknologiområder er viktige for bransjen? Hva kan vi tilby våre kunder?
 • Diskusjon i plenum
 • IT-strategi – hva betyr det? Forstå forskjellen på IT-strategi, -governance og -management. Hvorfor trenger vi en IT-strategi, og hvordan lage den?
 • Gruppearbeid: Hva bør inngå i en IT-strategi? Diskutere potensialet for å hjelpe kundene med å lage en IT-strategi
 • Diskusjoner i plenum
M2
 • Introduksjon til området integrasjon. Hva er det og hvorfor er det så viktig?
 • Hva bør man være oppmerksom på ved integrering
 • Integrasjonsplattformer
 • Drag and drop funksjonalitet – integrasjoner for alle
 • Skreddersøm og integrasjoner - nødvendig?
 • Diskusjon underveis
M3 - 1. dag
 • Innføre og administrere en IT-forvaltningsorganisasjon
 • Rutiner for support og brukerstøtte
 • Brukeradapsjon
 • Budsjettering
 • Gruppearbeid: Hva bør inngå i din egen organisasjons IT-drift? Hvordan kan vi gi råd til kundene om IT-drift?
 • Forstå viktigheten av kontinuerlig forbedring – teknisk gjeld
 • Prinsipper for brukerdrevet innovasjon – hvordan skape et innovasjonsklima?
 • Analysere behov og identifisere potensial for forbedringer​
 • Gruppearbeid: Hvilken kultur har din organisasjon for innovasjon? Hvilke råd kan vi tilby til kundene for å optimalisere deres IT-miljø?
 • Diskusjoner i plenum
 • Middag og erfaringsutvekslinger
M3 - 2. dag
 • Implementering av IT-systemer
 • Forstå livssyklusen til et prosjekt
 • Prosjektleders rolle
 • Prosjektmetoder
 • Prosjektverktøy
 • Gruppearbeid: Prosjektledelse i din virksomhet. Hvordan bistå kundene?
 • Identifisere gevinster og sette mål
 • Planlegge og gjennomføre gevinstrealisering
 • Dokumentere oppnådde mål
 • Gruppearbeid og diskusjoner i plenum
M4
 • Hva er en standard IT-avtale?
 • IT-avtaler for tjenester
 • Viktige deler av avtalen
 • Fordeler og utfordringer med standardavtaler
 • Avtale om databehandling

M5 - 1. dag

 • Forelesning: IT-sikkerhet
 • Trusler
 • Angrepsvektorer
 • Sikkerhetsstrategi og tiltak
 • Personopplysningsloven - forelesning
 • Vite hva som er en personopplysning
 • Kjenne til personvernprinsippene.
 • Forstå begrepet «innebygget personvern»
 • Kartlegging av personopplysninger
 • Gjennomføre en risikovurdering
 • Grupperabeid og diskusjoner i plenum
 • Middag og erfaringsutvekslinger
M5 - 2. dag
 • Forelesning: bedriftskultur
 • Hva kjennetegner en god bedriftskultur?
 • Hvordan kan bedriftskulturen påvirke innovasjon og produktutvikling?
 • Samhandling
 • Gruppearbeid: Hvilket fokus har din virksomhet på bedriftskultur? Hva kan du gjøre for å bidra til en god bedriftskultur?
 • Diskusjoner i plenum
 • Presentasjoner av innleveringer for sertifisering fra utvalgte deltakere - muligheter for feedback fra gruppen
 • Oppsummering av programmet og tilbakemelding fra deltakere
 • Utdeling av kursbevis samt sertifisering for de som har valgt det