Lønn og HR-a oppstart 29. oktober 2024

Sertifisering i Lønn & HR-administrasjon

Sertifiseringsordningen for Lønn & HR-administrasjon gir deg Regnskap Norges stempel på din kompetanse innen fagområdet Lønn & HR-a. Utdanningsløpet er skreddersydd for deg som er autorisert regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, og alle øvrige som jobber med lønn og HR.

Påmelding Lønn & HR-programmet

Påmeldingsfrist: 15.10.2024

Oppstart: 29. oktober.

Har du spørsmål om programmet kan du ta kontakt med fagansvarlig Hilde Elvestuen.

Tilfredstiller du kompetansekravene?

Mva. tilkommer for overnatting og servering


Medlem: 61 900,- Ansatt i medlemsbedrift: 61 900,- Normalpris: 69 900,-

Kull 11 - oppstart 29. oktober - OVERSIKT

SAMLING 1 - Modul 1

OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Hva vil det si å ha en god lønnshverdag?
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Hva er lønn- og HR-rådgiverens funksjon?
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis
29.-31. oktober 2024

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

SAMLING 2 - Modul 1 

OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Merverdiavgift, lønn og regnskap
 • Innrapportering til det offentlige
 • Kontroller og avstemming
 • Workshops i Beste Praksis
03.-04. desember 2024

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

SAMLING 3 - Modul 2

HR – ADMINISTRASJON

 

 • Hva er HR-administrasjon?
 • Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis

12.-13 februar 2025

 

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 7

SAMLING 4 - Modul 2 (teams)
HR – ADMINISTRASJON

 

 • Sykefravær og sykepenger, permisjoner og ytelser etter Folketrygdlovens regler
 • Pensjon og forsikringer

12. mars 2025

(Digital samling)

Oppdatering:

RETTSL: 6

SAMLING 5

Modul 3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG

 


Modul 4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 

 

 • Effektive arbeidsprosesser
 • Personopplysninger i en digital hverdag

 

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis
 • Eksamensstart
03.-04. april 2025

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

TILHØRENDE NETTKURS

Modul 1
Kost- og reisegodtgjørelse - Skatt: 7t oppdatering
Naturalytelser og velferdstiltak - Skatt: 7t oppdatering

Mellom modul 1 og 2
Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold - Rettslære: 7t oppdatering

Modul 2
Sykefravær - plikter og rettigheter - Rettslære: 1t oppdatering
Retten til sykepenger - Rettslære: 2t oppdatering
Permisjon og ytelser til foreldre - Rettslære: 2t oppdatering
Tjenestepensjon - Rettslære: 3t oppdatering

Mellom modul 2 og 3
Sjøfolk, Svalbard og nettolønnsavtaler - Skatt: 3t oppdatering (frivillig) 
Lønnstakere over landegrensene - Skatt: 7t oppdatering
Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettspørsmål - Rettslære: 2t oppdatering

 

Kompetansekrav til deltakere

For å delta på programmet må du ha:

 • gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller tilsvarende Bachelorgrad’s nivå + 1 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon
  ELLER
 • annen utdannelse + 5 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Når du melder deg på vil du få en e-post av oss hvor du blir bedt om å kort beskrive din utdannelse og yrkeserfaring, samt bekrefte at du tilfredstiller kompetansekravene.