Kull 7

Kull 7 starter 17. oktober 2022 og avsluttes med sertifisering i april 2023. Samlingene holdes på Lily Country Club som ligger landlig til kun 25 minutter fra Oslo og 9 minutter fra Gardermoen.

Kompetanseprogram Lønn & HR-a

Programmet består av 4 fysiske samlinger à 2 eller 3 dager (se under) og en digital samling over 1 dag. Modulene har både teoretisk og praktisk tilnærming. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praksis, nettkurs og nettbaserte tester. Denne kombinasjonen gir et solid fundament for videre vekst og utvikling. Hele utdanningsløpet avsluttes med en skriftlig gruppebasert eksamensinnlevering med case og oppgaver fra pensum.

Lily Country Club

Samlinger på Lily Contry Club: 

M1 - Samling 1
OPERATIV PRAKTISK LØNN
 • Hva vil det si å ha en god lønnshverdag?
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Hva er lønn- og HR-rådgiverens funksjon?
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Best Practice
17. - 19. oktober 2022

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

M1 - Samling 2 
OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Merverdiavgift, lønn og regnskap
 • Innrapportering til det offentlige
 • Kontroller og avstemming
23.-24. november 2022

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

M2 - Samling 1 
HR – ADMINISTRASJON

 

 • Hva er HR-administrasjon?
 • Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Best Practice

15.-16. februar 2023

 

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 7

M2 - Samling 2
HR – ADMINISTRASJON

 

 • Sykefravær og sykepenger, permisjoner og ytelser etter Folketrygdlovens regler
 • Pensjon og forsikringer

15. mars 2023

(Digital samling)

Oppdatering:

RETTSL: 6

M3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG

 


M4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 

 

 • Effektive arbeidsprosesser
 • Personopplysninger i en digital hverdag

 

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Best Practice
 • Eksamensstart
17.-18. april 2023

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

 

Nettkurs modul 1

Reise- og kostgodtgjørelse (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Velferdsgoder og naturalytelser (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7

Nettkurs mellom modul 1 og 2

Arbeidsforholdet fra ansettelse til avvikling Oppdatering - Rettslære: 7


Nettkurs modul 2

Plikter og rettigheter ved sykefravær, Permisjoner og ytelser til foreldre etter folketrygdlovens regler

Oppdatering - Rettslære: 6
Pensjon og forsikringer Oppdatering - Rettslære: 2

Nettkurs mellom modul 2 og 3

Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 3
Arbeid over landegrensene (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettspørsmål Oppdatering - Rettslære: 2