Rådgiverprogrammet

Bli en sertifisert rådgiver!

Med en arbeidshverdag i endring er du mer enn noen gang kundens nærmeste rådgiver. Gjennom 5 moduler utvikler du trygghet i rådgiverrollen og forbedrer din kommunikasjon. Du kartlegger dine styrker og lærer hvordan relasjonskompetanse gir økt tillit og skaper større verdi for kunden. Nytt kull starter 23. september 2024.

 

Påmelding

Påmeldingsfrist: 09.09.2024

Oppstart er 23. september. Begrenset antall plasser.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med fagansvarlig Guro Trønnes Duberg

Mva. tilkommer for overnatting og servering.

Ved å bestille bekrefter du at du har lest og godtar våre vilkår og betingelser.


Medlem: 51 900,- Ansatt i medlemsbedrift: 51 900,- Normalpris: 61 900,-

PRAKTISK TRENING OG SERTIFISERING

Rådgiverprogrammet kombinerer fysiske og digitale samlinger og går over 3 måneder à 5 moduler. Programmet er tilpasset dagens situasjon hvor flere kundemøter gjennomføres digitalt. 

De fysiske samlingene er lagt til idylliske Lily Country Club, lett tilgjengelig fra både Oslo og Oslo Lufthavn.

To dagers samlingene har en praktisk tilnærming med forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. I de digitale halvdags samlingene står trening og erfaringsutveklsing i fokus. I mellomperiodene blir det praktisk trening på egne kundecase der læring tas ut i praksis. Siste samling er en sertifiseringsmodul der vi trener sammen dag 1 og avslutter med en muntlig prøve dag 2 som baserer seg på det stoffet og treningene vi går igjennom under samlingene.

Programmet koster kr. 51 900,- for medlemmer, ikke medlemmer kr. 61 900,-. Dette inkluderer kursmateriell, kost og losji på de fysiske samlingene, en atferds/motivasjonskartlegging (SDI 2.0) og personlig oppfølging underveis. Mva. tilkommer for overnatting og servering.

Det er kun 20 plasser tilgjengelig for maksimal effekt. Programmet egner seg både for ansatte i regnskapsbyrå og regnskapsmedarbeidere internt i virksomheter. Se hva tidligere deltakere sier om programmet

 

Moduloversikt og datoer - Rådgiverprogrammet 2024

 

TITTEL

 Dato

 Hvor

M1

Rådgiverrollen – hvordan skape økt verdi for kunde og oss?

 • Hva er dine verdier som rådgiver
 • Tillit og tilbakemeldinger
 • Kartleggingsverktøy (SDI)
 • Tilpasset kommunikasjon
 • Lytteferdigheter, behovsavdekking, gode spørsmål, åpning av samtalen, interessevekkere
 • Hva er dine verdier som rådgiver

23.-24. september

2-dagers fysisk samling: teori og refleksjoner i plenum og gruppearbeid

M2

 • Erfaringsutveklsing
 • Trening
 • Fokus videre

17. oktober

halvdags nettsamling

M3

Rådgiverrollen - tilpasset kommunikasjon

 • Hvordan sikre at kunden forblir din kunde også i fremtiden
 • Praktisk gjennomgang av regnskapet
  - hvordan prise rådgiving
  - prismodell og forventningsstyring

28.-29. oktober

2-dagers fysisk samling: teori og refleksjoner i plenum og gruppearbeid

M4

 • Erfaringsutveksling
 • Trening
 • Fokus videre

15. november

halvdags nettsamling

M5

Sertifisering

 • Dag 1: trening på rådgiverdialogen
 • Dag 2: sertifisering (30 minutter hver)

28.-29. november

2-dagers nettsamling: teori og refleksjoner i plenum og gruppearbeid

Modulene har en praktisk tilnærming med gruppeoppgaver og trening, samt personlig oppfølging underveis.

Intro til Rådgiverprogrammet

Internt rågiverprogram i bedriften

Vi tilbyr rådgiverprogram internt for bedrifter. Internt program tilpasses bedriftens behov og mål, og kan suppleres med elementer fra andre kompetanseprogrammer vi tilbyr. 

Ta kontakt med Guro Trønnes Duberg om du vil ha mer informasjon om hva vi kan tilby din virksomhet.

Ta kontakt

Modulbasert program

Mål og effekt:

 • Bidra til økt verdiskapning for din bedrift og dine kunder
 • Bedre utnyttelse av potensiale i kundeporteføljen
 • Styrkede forutsetninger for å bli en god partner med dine kunder
 • Økt trygghet i rådgiverrollen gjennom styrket relasjons- og kommunikasjonskompetanse

Et solid fundament for vekst og utvikling

Programmet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen. Vårt mål er at du skal bli enda dyktigere i din rolle.

Programmet gir 35 oppdateringstimer i kategorien annet.