Blir du med og redder verden?

Om regnskapsførerens rolle i det bærekraftige landskapet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Synes du det høres ut som en klisje? Eller er det vanskelig å forstå hva bærekraft har med deg å gjøre?

Rethinking Accounting er konferansen hvor vi diskuterer regnskapsførerens rolle i det grønne skiftet. Rethinking Accounting er en viktig møteplass fordi vi vet at bransjen vår kan gjøre en forskjell! Og at alle må bidra med det de kan for at vi skal få det til.

Omstillingen krever handling. For å vite hva vi skal gjøre må vi møtes og diskutere løsningene.

Er du med?

Det må være bærekraftig – hva er det?

Regjeringen sier at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi. Det krever bærekraftige virksomheter og bærekraftig drift.

I en bærekraftig og sirkulær økonomi bruker vi ikke mer enn vi har. Vi kaster heller ikke ressurser, men fører dem tilbake i kretsløpet når vi er ferdig med å bruke dem som en ting. For eksempel kan vi plukke fra hverandre batterier og telefoner når de er ferdige som nettopp det, og ta ut delene som kan gjenbrukes og gjenvinnes.

Det må være lønnsomt – hva kreves?

Det må være mer lønnsomt å gjenbruke enn å kaste. Det krever at forretningsmodellene er bærekraftige og at regelverket er tilpasset bærekraftig drift. Dagens regelverk er ikke det.

Dagens regelverk oppmuntrer til å fortsette som før; som for eksempel å kaste fremfor å reparere. Regnskap Norge jobber med å finne det i regelverket for regnskap, skatt og avgift som hindrer bærekraftig og lønnsom drift.

Regelverksendringer tar tid, men vi er på vei!

Regnskapsbransjen – vårt bidrag

Nå er store aktører på ballen og vil få på plass standarder for bærekraftsrapportering, og ser poenget med å likestille bærekraftsrapportering med finansiell rapportering. Artikkelen Det mangler tall i regnskapet beskriver hvorfor det er så viktig å rapportere hele bildet.

Her kommer vår bransje inn: Vi kan veilede kundene våre med bærekraftsrapportering på samme måte som vi bistår dem med dagens regnskapsrapportering. Det er jo det vi er så utrolig gode på; å sammenstille og strukturere data, dokumentere og rapportere, analysere og bruke tallmaterialet som beslutningsgrunnlag for å kunne gi næringslivslederne gode anbefalinger.

Ta en for laget!

Ting tar tid, men jo flere vi er som forstår hvor vi skal og hva som må til – jo raskere skjer endringene. Jo høyere endringsstemmen blir, jo mer forstår vi alvoret. Jo mer omforent vi er, jo smidigere går det.

I korona-tiden har vi skjønt at alle må bidra – at vi er med på en dugnad og at summen av alles bidrag har stor betydning for resultatet.

Rethinking Accounting

Rethinking Accounting er en digital konferanse om regnskap som gjennomføres fredag 25. september fra 9 til 12.

På Rethinking Accounting møtes regnskapsførere, revisorer, økonomer, jurister, studenter og samfunnsengasjerte mennesker til å diskutere utforming og endring av spillereglene for økonomien.

Konferansen viser hvorfor det er viktig å rapportere på både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Rethinking Accounting løfter regnskapsførernes rolle når næringslivet skal rapportere på HELE bildet, og bransjens bidrag til bærekraftig og lønnsom drift.

Se program og meld deg på Rethinking accounting