Derfor bytter ikke regnskapsførerne jobb

Regnskap Norges lønnsundersøkelse viser at 63 % regnskapsførerne IKKE vurderte å bytte jobb i 2023. Trivsel, fleksibilitet og godt arbeidsmiljø er årsaken.

Del
Trivsel, fleksibilitet og et godt arbeidsmiljø er de tre viktigste årsakene til at regnskapsførerne blir i jobben sin. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Over 3 000 medlemmer besvarte Regnskap Norges fjorårets lønnundersøkelse. Flertallet svarte at de ikke vurderte å bytte jobb i 2023.

Mest fornøyd er regnskapsførerne i Vestfold og Telemark. Kun 26 % de bosatte i denne Østlands-kommunen svarte at de har vurdert å bytte jobb. Motsatt svarte 36,4 % av respondentene bosatt i Trøndelag at de har vurdert jobbytte.

Regnskapsførerne trives i jobben

Trivsel, fleksibilitet og et godt arbeidsmiljø er de tre viktigste årsakene til at regnskapsførerne blir i jobben sin.

Samtidig viser undersøkelsen at regnskapsførerne setter pris på utfordringer og ansvar. Flere driver også eget firma.

– Dette er egenskaper som vi vet at studentene er opptatt av. Studentene i dag ser blant annet etter et godt arbeidsmiljø, utvikling og mulighet til å lede, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge, og henviser til Universums studentundersøkelse 2023.

Viktigste årsak til å IKKE bytte jobb  Andel
Trives godt i nåværende jobb  71 %
Har høy grad av frihet og fleksibilitet  46 %
Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger  43 %
Opplever jobben som utfordrende  23 % 
Driver eget firma  23 %
Samsvar mellom mine kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver  22 %
Kort reiseavstand til jobb / lite pendling  21 % 
Har mye ansvar på jobben  18 %
Gode lærings- og utviklingsmuligheter  16 %
God balanse mellom jobb og fritid 
15 % 

Lønn er viktig 

Hos de som vurderte å bytte jobb det siste året var hovedårsaken ønsket om høyere lønn. Konkurransedyktig lønn og høy fremtidig inntjening også er viktig for studentene. 

– Lønnsundersøkelsen for 2023 viser at lønnsveksten for statsautoriserte regnskapsførere fortsetter. En bransje i vekst og et kokende arbeidsmarked er blant årsakene. Samtidig er det verdt å nevne at startlønnen for regnskapsførere med masterutdanning i 2023 var 514 140 kr. Det er på lik linje med lønnen som tilbys nyutdannede konsulenter i EY, KPMG, Deloitte og PwC, forteller Regnskap Norge-direktøren.  

Om Regnskap Norges lønnsundersøkelse 

Regnskap Norges lønnsundersøkelse gir et nyansert og helhetlig bilde av nivået på lønnsytelser blant statsautoriserte regnskapsførere. Lønnsundersøkelsen sendes ut årlig til Regnskap Norges over 8 000 statsautoriserte personmedlemmer. Årets undersøkelse fikk meget god oppslutning. Den ble besvart av over 3 000 statsautoriserte regnskapsførere.