EU's bærekraftslov kan treffe små og mellomstore bedrifter hardt

SMBene vil bli truffet indirekte av EUs nye taksonomi, men mange er ikke klar over det og få vil ha ressurser til å finne ut av det på egen hånd.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dette kommer frem av en ny rapport Regnskap Norge har vært initiativtaker til gjennom et nordisk prosjekt. Prosjektet Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) skal utvikle en forenklet standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore virksomheter (SMBSS). Prosjektet er et samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Finland og Sverige.

Rapporten oppsummerer hovedfunnene fra kartleggingsfasen og danner det teoretiske fundamentet for den videre utviklingen av standarden. I rapporten løftes blant annet mulige indirekte implikasjoner, risikoer og muligheter for SMB-markedet, som følge av EUs taksonomi.

Hvordan SMBene påvirkes er ikke diskutert

Internasjonalt er det høy aktivitet når det gjelder å utvikle nye lover og reguleringer knyttet til et bærekraftig næringsliv. EU akselerer tiltakene for å nå sin del av Paris-avtalen og flere av disse vil bli innført i Norge som følge av EØS avtalen.

EUs taksonomi er et system med kriterier som bestemmer om en aktivitet er bærekraftig. Taksonomien vil gjøre det enklere å skille mellom bærekraftige og ikke-bærekraftige virksomheter, og er rettet mot store bedrifter og aktører i kapitalmarkedene.

Det har foreløpig ikke vært noen offentlig diskusjon om hvordan taksonomien vil treffe SMB-markedet. Det er imidlertid ingen tvil om at disse også vil måtte rapportere på sin bærekraft. SMBene er ofte underleverandører eller kunder til de som taksonomien retter seg mot. 

SMBene må våkne

Transaksjonskostnaden knyttet til EUs nye informasjonsregulering, som trer i kraft allerede fra 2021, ser ut til å bli nevneverdig. En av hovedkarakteristikkene til SMB-markedet er nettopp færre ressurser (tid, penger og kompetanse) til aktiviteter utover kjernevirksomheten.

NSRS-studien konkluderer med at SMB-markedet må våkne – konkurransebildet er i ferd med å endre seg. Taksonomien blir av NSRS-prosjektet sammenlignet med GDPR ett år ‘før det smalt’. Derfor blir dette løftet frem som en av de største klimarisikoene for Nordiske SMBer på kort sikt.

Videre fremdrift og testing av standarden

Denne typen innsikt er helt avgjørende for hvordan vi velger å utvikle selve standarden. Å finne en måte å forenkle taksonomien på er på agendaen når vi nå beveger oss inn i utviklingsfasen av prosjektet. Den første prototypen av standarden skal være klar for testing i én bransje i slutten av februar 2021.

Vi har ingen ambisjoner om å finne opp hjulet på nytt og bidra til å øke kompleksiteten i det som allerede er en jungel av standarder, rammeverk og metoder. Målet er å forenkle og identifisere gap, slik at vi kan se hvordan vi kan optimalisere informasjonsflyten i det eksisterende systemet. På den måten ønsker vi å gi start-hjelp for SMB-markedet slik at de kommer i gang med bærekraftsrapportering, hånd i hånd med sine nærmeste rådgivere, regnskapsføreren.

Laste ned og les rapporten.