Innføring av obligatorisk virksomhetsnummer

Skatteetaten vil kjøre et informasjonsløp mot virksomhetene som berøres.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I dag er det slik at Brønnøysundregistrene tildeler virksomhetsnummer til alle foretak med næringsvirksomhet og ansatte. Dersom det er kun èn underenhet (virksomhet) er det per i dag tilstrekkelig å rapportere juridisk organisasjonsnummer i a-meldingen.

Det er nå besluttet endring av dette, slik at virksomhetsnummer blir obligatorisk ved rapportering av arbeidsforhold i a-meldingen. Endringen gjøres for å bedre datakvaliteten, få entydig kommunikasjon med opplysningspliktig, gjøre det enklere å rapportere (også når arbeidsgiver går fra en til flere underenheter), og bedre kontrollen av dataene som mottas.

Skatteetaten vil kjøre et informasjonsløp mot de virksomhetene som berøres av dette, men det er ennå ikke klart når endringen vil tre i kraft.