Din stemme teller

Nå kan du melde deg på årsmøtet 2020. På årsmøtet får du som medlem mulighet til å påvirke foreningens retning. Alle stemmer teller! Derfor foregår også generalforsamlingen elektronisk.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Velkommen til årsmøtet 2020!

Nå er påmeldingen til årsmøtet 2020 åpen! Vi i Regnskap Norge har gleden av å invitere deg som medlem til Oslo den 10.–11. juni.

Et vellykket årsmøte består for meg av engasjerte medlemmer, gode diskusjoner og, ikke minst, følelsen av å tilhøre et felleskap – noe jeg kjenner på under hvert årsmøte.  

Vi har forståelse for at ikke alle har anledning til å delta fysisk. Generalforsamlingen foregår derfor elektronisk og vil bli direktesendt. Det betyr at du har mulighet til å følge med på møtet og avgi din stemme – uansett hvor du oppholder deg.

For deg som ønsker å komme til Oslo: Den 12 juni kan du velge mellom to halvdagskurs; enten innen skatt eller om hvitvaskingsloven. Dernest står generalforsamlingen for tur. Gleder meg til å se deg i juni!

På bildet er en grupper med mennesker som sitter rundt et bord i et møterom.

Fagutvalget samlet hos Regnskap Norge. F.v. Richard Haave Hanssen, Geir Høydalsvik, Hanne Opsahl, Vibeke Aasen Eriksrud, Peer Veiby, Hanne Steenhoff, Karl-Asbjørn Kjennerud og Jørgen Strøm-Andresen. Sveinung Mo var ikke til stede da bildet ble tatt.

Høringer og forenklingslisten i fagutvalget

Onsdag var fagutvalget samlet hos Regnskap Norge. Høringssaker om åpenhet i leverandørkjeder, forslag om ny tidfestingsregel for mannskapslott i fiske og fangst (fra realisasjon- til kontantprinsippet) og endringer i hvitvaskingsreglene var sakene som ble behandlet. Vi skriver nå høringssvarene, som publiseres snart.

Et sentralt politisk spor for oss er forenklinger, og i 2018 utarbeidet vi en liste med 48 forenklingsforslag. Fagutvalget evaluerte listen på nytt, og utpekte prioriterte saker i tiden som kommer. Reise/diett-reglene og naturalytelsesreglene er fortsatt høyt prioriterte saker. På listen står også registrering i merverdiavgiftsregisteret fra første krone, forenklinger i justeringsreglene og bedre beregningsregler for formuesverdsettelse næringseiendom. Regnskap Norge jobber målrettet for gjennomslag av våre forslag og med konkrete løsningsforslag.

Skal Regnskap Norge åpne opp for flere i bransjen?

Styret nedsatte i oktober 2019 et vedtektsutvalg som fikk i mandat å blant annet vurdere muligheten for nye medlemsgrupper. Ideen er at utvidet adgang til medlemskap vil gi foreningen og bransjen større påvirkningskraft mot myndigheter, systemleverandører og andre relevante aktører.

Revisorforeningen gjennomførte en liknende endring i 2019, da de åpnet opp for at ansatte i revisjonsselskap kan bli praksismedlemmer – uten stemmerett. I løpet av vinteren har vi diskutert dette temaet på ERFA-ledersamling, Storforum og i våre mange møter med dere medlemmer, og tilbakemeldingene er i hovedsak positive.

Styret ønsker et best mulig grunnlag for å vurdere en innstilling til årsmøte 11. juni 2020, og inviterer derfor alle medlemmer til å si sin mening.

En elektronisk kartlegging sendes til deg om kort tid. Vi setter stor pris på om du svarer på undersøkelsen. Din stemme teller!

 

Hilsen
Christine